כל הפוסטים באפליקציות

היתרי קרינה אלקטרומגנטית

מקורות קרינה רבים מקיפים אותנו מכל עבר ובעקבות המודעות לחשיבות הנושא החליט המחוקק על חוק הקרינה הבלתי מייננת (שנת 2006). על פי החוק חל חיוב יש להמציא אישורי היתר הקמה,

קראו עוד