בדיקת קרינה במוסדות ציבור

מוסדות ציבור ובעיקר מוסדות ציבור ברשויות המקומיות, כגון בתי ספר, גני ילדים מתנסים וכו’, הנם מבנים המועדים לחשיפה מוגברת, לסכנות הקרינה.
לרוב, המבנים בהם שוכנים המוסדות אינם חדשים וכפי הנראה, כתוצאה מחוסר מודעות לנושא הקרינה או חוסר ידע ויכולת טכנולוגית, לא בוצע תכנון הולם למקורות המתח הגבוה במבנה, כגון: מיקום ארונות החשמל, חיבורי המתח הגבוה למבנה, העברת כבלי החשמל וכו’.
בנוסף, הקדמה הטכנולוגית בעשורים האחרונים, יוצרת דרישות גבוהות הן בנושא צריכת החשמל והמשאבים הנדרשים למכשור החדש והן בתחום תשתיות התקשורת הקווית והאלחוטית. דרישות אלו, שכאמור לא היו קימות בתקופת הקמת רוב הבניינים של מוסדות הציבור, גרמו לתוספות שונות ומשונות שנוספו למבנים, חלקן באופן מסודר ואחראי אך חלקם הגדול הוסף גם באופן שאינו תואם את דרישות ההמלצות ודרישות התקן בתחום הקרינה.

בנוסף לכל האמור לעיל, במוסדות החינוך נמצאים ילדים ונוער – המהווים את אוכלוסיית היעד רגישה במיוחד לנושא הקרינה. על כל האמור לעיל מצטרפת העובדה כי השהייה במבנים אלו ע”י התלמידים, המורים ועובדי הרשויות, הנה בדרך כלל למספר רב של שעות – כך שהחשיפה לרמות קרינה בלתי בטיחותיות, עלולה להיות מסוכנת אף יותר.
לאחרונה, אנו עדים להתפתחות משמעותית שחלה במודעות הציבור והרשויות, לנושא “סכנות הקרינה במוסדות החינוך” וכתוצאה מכך בוצעו בדיקות קרינה במבנים רבים.
בחלק לא מבוטל של הבדיקות, נמצאו תוצאות בעייתיות ובהתאם לכך, ניתן למצוא פרסומים רבים על כיתות, גני ילדים ואפילו מוסדות שלמים שנדרשו להפסיק את השימוש במבנה או בחלקו, עד לביצוע מיגון או מציאת פתרון חלופי.

אנו ממליצים על ביצוע בדיקות קרינה במוסדות הציבור בכלל, ובמבנים המשמשים ללימוד ילדים בפרט, ע”י גורם מקצועי, מוסמך ובלתי תלוי.
הבדיקות חייבות לכלול את שני התחומים: תחום קרינת ה- ELF – קרינת חשמל ממתח גבוה ותחום קרינת ה- RF – קרינת סלולר, רשתות אלחוטיות, ראוטרים וכו’.
על הבדיקות להיות מבוצעות ע”י בודקים מוסמכים של המשרד להגנת הסביבה ובמכשירי מדידה מקצועיים ומכויילים הרשומים על שם הבודק ומופיעים ברשיון ההסמכה של הבודק.

אנו בלייף סייבר, מציעים ביצוע בדיקות כאמור, ע”י צוות בודקים מקצועי ומיומן ביותר, הכולל מהנדסים ובודקי קרינה מוסמכים של המשרד להגנת הסביבה.

לייעוץ מקצועי חינם והתאמת הפתרון המתאים לעסק שלכם,
צרו קשר עוד היום 03-644-4486