ניטור קרינה RF

חברת "לייף סייבר" מתמחה בבדיקות וניטור קרינה RF. ניטור קרינה RF שונה מבדיקת קרינה רגילה מאחר וניטור מתבצע למשך ציר זמן ארוך של 24 או 48 שעות. כאשר יש חשש שבדיקת קרינה רגעית לא משקפת את הנתונים בכל שעות היממה חשוב להזמין מהחברה בדיקת ניטור קרינה. לעיתים, במהלך הבדיקות הרגעיות יש חשש כי חברת הסלולר הפחיתה את עוצמת השידור או שבמהלך הבדיקה עוצמת השידור היתה נמוכה מהרגיל. לכן, ניטור קרינה RF יגלה את הנתונים המדויקים של הקרינה בכל שעות היום בהתאם לשינוי ברמת השידור של האנטנה או המשדר. חברת "לייף סייבר" מבצעת ניטור קרינה RF על ידי צוות מקצועי ומוסמך בעל הכשרה של המשרד להגנת הסביבה והחברה מצעה בדיקות קרינה אובייקטיביות וללא ניגוד עניינים מכיוון שאינה מבצעת בדיקות ניטור עבור חברות הסלולר.

מקורות קרינה RF
בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית ופריסת האנטנות הסלולריות ברחבי הארץ גם באזורי מגורים ישנו חשש כי הציבור נחשף לרמת קרינה מעל המותר, לרוב ללא ידיעתו. המשרד להגנת הסביבה מאשר הקמה והפעלה של אתרי שידור ואנטנות ופועל בהתאם לעקרון הזהירות המנחה על מנת למנוע מהציבור חשיפה אלקטרומגנטית מעל המותר בחוק. עד לפני מספר שנים ערכו חברת הסלולר בדיקות ניטור קרינה RF והגישו את הממצאים למשרד להגנת הסביבה אך בעקבות התערבותו של מבקר המדינה והחשש כי ממצאי ניטור הקרינה נעשו כאשר החברה הפחיתה את עוצמת השידור ולכן הם עלולים שלא לשקף את הנתונים האמיתיים. חשוב לדעת כי מקורות קרינת RF העיקריים הם האנטנות הסלולריות מדור 2 ודור 3 הפרוסות ברחבי המדינה, אנטנות רדיו להעברת שידורים ולצרכי הצבא, מכשירים סלולריים לרבות טלפונים ניידים, מודמים וראוטרים אלחוטיים, מכ"מים ועוד. באמצעות ניטור קרינה ניתן לעקוב באופן מדויק אחרי רמת הקרינה הנפלטת ממקורות הקרינה השונים למשך ציר זמן של 24 או 48 שעות, לאתר ולגלות חריגות ולפעול בהתאם לצורך.

מטרת בדיקות ניטור קרינה RF
בדיקות ניטור קרינה RF נדרשות לשתי סיבות עיקריות- בדיקה ממושכת כאשר יש חשש שבדיקה רגעית אינה משקפת את רמת הקרינה בכל שעות היום, ובמקרים בהם מעוניינים לתכנן פריסה נכונה וחכמה של אנטנות תקשורת, לרבות אנטנות סלולריות ומשדרים. באמצעות ניטור קרינה ניתן להכין מיפוי מטרציאלי של השטף המגנטי. אגב, בדיקות ניטור קרינה RF מוזמנות על ידי לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים, מוסדות ורשויות, ביניהם המשרד להגנת הסביבה. בעקבות המודעות לסיכון בחשיפה ממושכת לקרינת RF ניתן באמצעות ניטור קרינה RF המתבצעת במקצועיות, באובייקטיביות ובשקיפות מלאה ע"י חברת "לייף סייבר" לקבל דוח מפורט הכולל את ממצאי הבדיקה לאורך ציר זמן ארוך ולקבל המלצות וייעוץ כיצד לנהוג בהתאם. נתוני הבדיקה מועברים למחשב לתוכנה ייעודית על מנת להפיק דוח מקצועי ומפורט.