ניטור קרינה אישי

תקנות הבטיחות בעבודה קובעות כי כל עובד הנחשף לקרינה נדרש בניטור קרינה אישי. בדיקת הקרינה מתבצעת בנקודות שונות בחלל החדר או המפעל בו שוהה העובד ומסובב. ישנם מקומות עבודה רבים בהם העובד אינו שוהה ויושב רק בעמדה אחת קבועה אלא מסתובב במקומות שונים ולכן הוא נחשף למקורות קרינה שונים ולנתוני חשיפה משתנה. חברת "לייף סייבר" מתמחה בבדיקות קרינה ומציעה בדיקות ניטור קרינה אישיות על מנת להבטיח את שלום ובריאות העובדים בעסק. רק באמצעות ניטור קרינה אישי ניתן לבדוק את החשיפה המצטברת לאורך זמן של העובד במהלך שעות עבודתו.

בדיקת קרינה מקצועית וניטור
בדיקת קרינה רגילה אינה מספקת את המידע הנדרש לבדיקת נתוני החשיפה המצטברת של העובד. לכן, חברת "לייף סייבר" מבצעת ניטור קרינה אישי באמצעות הצמדת מכשיר ניטור קרינה נייד לעובד. המתקן עצמו קל ואינו מגביל את העובד במהלך עבודתו ובאמצעותו ניתן לאסוף את נתוני השטף המגנטי להם נחשף העובד במהלך היום. חשוב לזכור כי במקרים בהם העובד שוהה במהלך יום העבודה ליד מכונות שונות הרי נתוני החשיפה משתנים, לדוגמה בחלק מהזמן הוא שוהה ליד מכונה הצורכת חשמל ברמה גבוהה, בחלק מהיום הוא שוהה במחסן חלפים וכו'. רמת החשיפה משתנה ועלולים להיות מקומות בחלל המפעל או העסק בהם רמת הקרינה גבוהה יותר, לעיתים מעל המותר. באמצעות מכשיר בדיקת קרינה אישי אוספים את הנתונים הנדרשים לבדיקת החשיפה המצטברת. את הנתונים מורידים באמצעות תוכנה ייעודית למחשב ובאמצעות תוכנה מקצועית מפיקים דוח שיעורי קרינה למשך שעות היממה. לאחר הפקת הדוח חברת "לייף סייבר" יכולה לספק פתרונות מיגון בעת הצורך ולהמליץ למעסיק כיצד לשמור על בריאות העובדים ולהימנע מחשיפה גבוהה למקורות הקרינה השונים.

בקרה סביבתית
חברת "לייף סייבר" מציעה פתרון מקיף וכולל למעסיקים בארץ וניתן להזמין בדיקת קרינה ובקרה סביבתית, בדיקת קרינה בתחומי העסק ובדיקת ניטור קרינה אישי. כך המעסיק מקבל מידע כולל המאפשר לו לנקוט את כל האמצעים הנדרשים להקטנת רמת החשיפה של העובדים בעסק, לגלות זיהומים ומקורות קרינה גבוהים מעל התקן ולהימנע מתקריות העלולות לגרום לנזק לעובדים. באמצעות בקרה סביבתית וניטור קרינה אישי אוספים את כל המידע הנחוץ למעסיק על מנת לפקח ולבצע בקרה כנדרש בחוק ובהתאם לממצאי הבדיקות ניתן להדריך את העובדים, לרכוש אמצעי בטיחות וציוד מגן מפני קרינה על מנת להקטין את רמת החשיפה של העובד ולנקוט באמצעים נוספים עליהם תמליץ חברת "לייף סייבר".

בקרה אישית
כאמור, ניטור קרינה אישי מאפשר למעסיק להגן על עובדיו מפני חשיפה גבוהה ומסוכנת. תקנות הבטיחות בעבודה מפרטות את הבדיקות שיש לבצע וחברת "לייף סייבר" מציעה ניסיון וידע רב בתחום. החברה מבצעת ניטור קרינה אישי במכשירי מדיה מתקדמים ומדויקים ובסיום הבדיקה מכינה דוח מפורט ללקוח הכולל המלצות ופתרונות מיגון.