ניטור קרינה ELF

ניטור קרינה ELF מאפשר למדוד את רמת הקרינה הנפלטת לאורך ציר זמן ארוך של 24-72 שעות. ההבדל העיקרי בין בדיקת קרינה לניטור הוא משך הזמן. חברת "לייף סייבר" מציעה את שתי הבדיקות המתבצעות ע"י צוות מקצועי ומוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ובאמצעות מכשור מתקדם. את הנתונים של ניטור קרינה ELF מורידים למחשב ובאמצעות תוכנה ייעודית ומתקדמת מפיקים דוח שיעורי קרינה למשך שעות היממה. חשוב לדעת כי ניטור קרינה ELF מבצעים לרוב כאשר יש חשש שתוצאות הבדיקה הרגעית אינם משקפים את הנתונים לאורך כל שעות היממה או במקרים בהם נתגלו בבדיקה רגילה רמות קרינה חריגות ויש לאתר את מקורות הקרינה ולהכין מיפוי מטרציאלי של השטף המגנטי ולהכין מפרטים לחיפוי ולנטרול הקרינה באזורי השהייה. חברת "לייף סייבר" מציעה ידע רב וניסיון עשיר בבדיקות קרינה וניטור קרינה ELF ללקוחות פרטיים ועסקיים, למוסדות ולרשויות השונות.

ניטור קרינה מקורות קרינה מרשת החשמל
הציבור בישראל נחשף לשטף מגנטי ממקורות קרינה רבים וביניהם קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל. בין מקורות הקרינה ELF השכיחים- קווי מתח גבוה, ארונות חשמל, חדרי שנאים, שנאים על עמודי חשמל ועוד. משרד להגנת הסביבה המליץ כי רמת החשיפה המרבית לקרינה רצופה וממושכת היא 4 מיליגאוס ורמת הקרינה המרבית לחשיפה קצרה היא 2,000 מיליגאוס. הציבור נחשף מדי יום למקורות הקרינה השונים כתוצאה משימוש הולך וגדל בחשמל ובאמצעות ניטור קרינה ע"י חברת "לייף סייבר" במכשירים ניידים מקצועיים ומשוכללים ניתן לבצע מדידות מדויקות לאורך ציר זמן ארוך ולהפיק לאחר הורדת הנתונים לתוכנה הייעודית דוח מפורט הכולל ייעוץ והמלצות.

בדיקות ניטור קרינה ELF
ניטור קרינה ELF מתבצע באמצעות מכשירים ניידים ומקצועיים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה. את הנתונים אוספים לאורך כל שעות היממה ובסיום הבדיקה מורידים את הנתונים בתוכנה ייעודית למחשב. בעזרת תוכנה מתקדמת וייעודית מנתחים את הנתונים ומפיקים דוח הכולל גרפים, המלצות ופתרונות מיגון במידת הצורך. ניטור קרינה ELF מבצעים לרוב כאשר ישנו חשש כי תוצאות הבדיקה הרגעית אינם משקפים את הקיים, לדוגמה בדיקה שהתבצעה בשעות של צריכת חשמל מוגברת או בדיקה שנערכה במפעל כאשר לא כל המכשור עבד בו זמנית. בנוסף, כאשר מגלים רמת קרינה חריגה בבדיקה רגילה יש לבצע ניטור קרינה ELF על מנת לאתר את מקורות הקרינה ולהכין מיפוי מטרציאלי של השטף המגנטי ולקבוע פתרונות מיגון.

שירות ייחודי ומקצועי
חברת "לייף סייבר" מציעה ניטור קרינה ELF בשקיפות מלאה ובאובייקטיביות. החברה מציעה ידע וניסיון רב בתחום וברשותה כל המכשור המקצועי והידע הנדרש לביצוע ניטור קרינה. החברה מציעה את שירותיה לכל סוגי הלקוחות מהמגזר הפרטי, העסקי והמוסדי. ניטור קרינה מתבצע ע"י מודד מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה לאורך ציר זמן ממושך בהתאם לצורך.