ניטור קרינה

ישראל מאופיינית בריכוזי אוכלוסייה צפופים בהשוואה לשאר המדינות המפותחות ובעקבות שיקולים כלכליים ומחירי הנדל”ן יש בעיה של צפיפות התשתיות באזורי המגורים. בנוסף, בעקבות ריבוי הטלפונים הסלולריים נדרשות חברות הסלולר לספק מענה ויש בישראל למעלה מ- 20,000 אנטנות סלולריות ומוקדים סלולריים הנמצאים באזורי מגורים, בבנייני משרדים, באזורי תעשייה ומסחר, לרבות בקניונים בהם יש צרכני תקשורת סלולרית רבים. כמו כן, חברת החשמל מתקינה קווי מתח גבוה ושנאים בסמוך לאזורים מאוכלסים ובבניינים רבים יש חדרי שנאים וארונות חשמל גדולים הפולטים קרינה ELF. חברת “לייף סייבר” מתמחה בניטור קרינה לאורך זמן באופן בלתי תלוי ואובייקטיבי על ידי מודדי קרינה מוסמכים. ניטור קרינה מאפשר לתעד את החשיפה לקרינה מרשת החשמל ולקרינה סלולרית עם פרשנות מדויקת וניתוח השינוי לחשיפה היומיומית המוחלטת. כך ניתן לגלות בעיות וחשיפה גבוהה מעל התקנים וחשוב לדעת כי רק באמצעות בדיקות ניטור קרינה מקצועיות ניתן לגלות את החשיפה לקרינה המסוכנת.

 

ניטור קרינה אישי

תקנות הבטיחות בעבודה קובעות כי כל עובד הנחשף לקרינה נדרש בניטור קרינה אישי. בדיקת הקרינה מתבצעת בנקודות שונות בחלל החדר או המפעל בו שוהה העובד ומסובב. ישנם מקומות עבודה רבים בהם העובד אינו שוהה ויושב

ניטור קרינה RF

חברת “לייף סייבר” מתמחה בבדיקות וניטור קרינה RF. ניטור קרינה RF שונה מבדיקת קרינה רגילה מאחר וניטור מתבצע למשך ציר זמן ארוך של 24 או 48 שעות. כאשר יש חשש שבדיקת קרינה רגעית לא משקפת

ניטור קרינה ELF

ניטור קרינה ELF מאפשר למדוד את רמת הקרינה הנפלטת לאורך ציר זמן ארוך של 24-72 שעות. ההבדל העיקרי בין בדיקת קרינה לניטור הוא משך הזמן. חברת “לייף סייבר” מציעה את שתי הבדיקות המתבצעות ע”י צוות

בדיקת קרינה מקצועית ומתקדמת לאורך זמן
חברת “בדיקת קרינה לייף סייבר” מתמחה בביצוע בדיקות קרינה נקודתית לאורך זמן באמצעות מכשירי מדידה נייחים המבצעים ניטור קרינה רציף לפרקי זמן ממושכים. צוות החברה קובע בהתאם לשיקולים מקצועיים בלבד מהו משך זמן הצבת מכשיר הבדיקה ואת הנתונים מורידים בתוכנה ייעודית המותקנת במחשב. באמצעות תוכנה מתקדמת מפיקים דוח שיעורי קרינה למשך שעות היממה ומנתחים את השינוי בחשיפה לקרינה במשך היום ומחשבים הערה מדויקת לחשיפה המוחלטת.
ניטור קרינה יש לבצע כאשר קיים ספק וחשש לגבי תוצאות בדיקת קרינה רגעית. ההבדל העיקרי בין בדיקת קרינה רגילה לניטור קרינה הוא משך זמן הבדיקה, כאשר במקרים מסוימים בניטור קרינה מודדים למשך 24- 48 שעות או יותר. לכן, במקרים בהם מבצעים בדיקת קרינה אלקטרומגנטית מארונות חשמל וחדרי שנאים תוצאות הבדיקה עלולות שלא לשקף את החשיפה המדויקת במידה ועורכים את הבדיקה בשעות בהן צריכת החשמל נמוכה או כאשר בודקים קרינת RF ויש חשש כי חברת הסלולר הפחיתה את העוצמה מכיוון שידעה על הבדיקה. בנוסף, מבצעים ניטור קרינה כאשר מעוניינים לתכנן פריסה של רשת סלולרית או כאשר מגלים רמת קרינה גבוהה מהמותר אך לא יודעים בוודאות מהו מקור הקרינה ולכן מבצעים ניטור קרינה במספר נקודות למטרת איתור מקורות הקרינה וקביעת המלצות ומפרטים לנטרול הקרינה ולפתרונות מיגון.

ניטור קרינה RF ו- ELF
חברת “לייף סייבר” מציעה שירותי ניטור קרינה מרשת החשמל (ELF) וניטור קרינה RF- קרינה סלולרית וקרינת גלי רדיו. הבדיקה מתבצעת על ידי בודק מקצועי ומנוסה בעל הכשרה מהמשרד להגנת הסביבה. בעזרת התיעוד לטווח ארוך של נתח הספקטרום אנו יכולים לתעד ולנתח את השינוי בחשיפה היומית וכך נוכל להעריך באופן מדויק את החשיפה המוחלטת ולהציע ללקוח המזמין את הבדיקה פתרונות והמלצות ולהכין דוח מפורט הניתן להצגה ברשויות או בערכאות המשפטיות.

לפגישת ייעוץ ולפרטים נוספים או להזמנת ניטור קרינה אנא מלאו את הטופס אות התקשרו ל- 03-64