יעוץ הנדסי לקרינה בניה טופס 4

חברת "בדיקת קרינה לייף סייבר" בעלת ידע וניסיון רב בבדיקות קרינה ובדיקות רמת גז ראשון הנדרשים מהרשויות המקומיות להוצאת טופס 4. הוצאת טופס 4 לאכלוס מבנה הוא היתר המאפשר לדיירים לגור או להשתמש במבנה חדש וכיום בעקבות גל הבנייה הירוקה יש חשיבות גבוהה לבצע בדיקות מקצועיות ע"י חברה מנוסה. חברת "לייף סייבר" מקפדה על מדידות קרינה במכשירי מדידה מקצועיים ומכויילים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, החברה מציעה בדיקות רעש, ייעוץ למתכנני פרויקטים בבנייה ירוקה, פתרונות מיגון בפני קרינה וסקרי חיזוי קרינה. חשוב לדעת כי ערים רבות בישראל מוגדרות כערים ירוקות, בהן מקפידים על מפגעי איכות הסביבה כחלק מדרישות הרשות המקומית להוצאת טופס 4.

בדיקת ומדידת קרינה
חברת "לייף סייבר" מתמחה ומציעה את כל בדיקות הקרינה הנדרשות להוצאת היתר טופס 4 מהרשות המקומית. בדיקת הקרינה מתבצעת באמצעות מד קרינה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ובידי צוות מקצועי ומנוסה הכולל מהנדס בעל הכשרה וניסיון רב. בנוסף, החברה מתמחה בהוצאת היתר להקמת והפעלת מתקן חשמלי בסביבת מגורים ומטפלת בבדיקות ובהגשת המסמכים הנדרשים על מנת לקבל טופס 4 והיתר מהמשרד להגנת הסביבה, כנדרש בחוק.
בפרויקטים מסומים, בעיקר בפרויקטים של בנייה ירוקה, דואגת חברת "לייף סייבר" לבצע מדידות רעש בהתאם לתקנות למניעת מפגעים ובאמצעות מכשור מתקדם. בדיקות אלו נדרשות לקבלת טופס 4. בנוסף, החברה מספקת מענה מקצועי לבדיקת קרינה RF- בדיקת קרינה סלולרית.

בדיקת רמת גז ראדון
בדיקת גז ראשון נדרשת על מנת לקבל היתר אכלוס למבנה (טופס 4). באזורים שונים בארץ נפלט גז ראשון מהאדמה וחברת "לייף סייבר" מציעה לקבלנים בדיקת גז ראדון כמתחייב בחוק, לפני הקמת המבנה. הבדיקה נערכת בני שלבים עיקריים- בדיקת קרינה רדיואקטיבית מהאדמה באמצעות מד קרינה מקצועי ובשלב השני לוקחים דגימות מהאדמה בשטח לבדיקת ריכוז ורמת גז ראדון באדמה.
לאחר הקמת המבנה בודקת החברה את ריכוז ורמת גז הראדון באמצעות הנחת חיישני גז בשטח המבנה. הבדיקה נערכת לתקופה בטווח של 3 ימים ועד 3 חודשים וחשוב לדעת כי יש להוציא אישור לחיישנים מהממונה על הקרנה במשרד להגנת הסביבה. בנוסף, חברת "לייף סייבר" מבצעת בדיקת גז ראדון להוצאת היתר טופס 4 במקלטים ובממ"דים. בדיקה זו חשובה מכיוון שמחקרים גילו כי קימת סכנה פליטה של קרינה וגז ראדון במבנים תת קרקעיים כמו מרתפים ובמבנים בהם נעשה שימוש בחומרי בנייה צפופים, כגון ממ"דים.

בדיקת קרינה וייעוץ בפרויקטים לבנייה ירוקה
חברת "לייף סייבר" מתמחה בנושא התקנים, מדידות הקרינה, מדידת גז ראדון ומדידות נוספות הנדרשות בתחום הבנייה הירוקה. ערים רבות בישראל קיבלו החלטה לאפשר רק בנייה ירוקה בתחומן ולכן נדרש היזם או חברת הבנייה להשמין שירות מקצועי של מדידות קרינה ומתן פתרונות לפני הקמת המבנה ולאחריו. התקן הישראלי 5281 מאגד בתוכו את הדרישות להגדרת מבנה ירוק. התקן המורכב כולל נקודות שונות ורמת דירוג ועל מנת להכיר כמבנה כירוק יש לעמוד בדרישות השונות, לרבות מדידת קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל, בדיקת מקורות קרינה סלולרית RF ועוד.

מכשיר מדידת קרינה סלולרית מכוון
מכשיר מדידת קרינה סלולר
מכשיר למדידת קרינה מרשת החשמל
מכשיר למדידת קרינה דיגיטלי  מסלולאר-לבן
מכשיר למדידת קרינה- מד עוצמת שדה מגנטי
מכשיר למדידת קרינה -מד סלולאר תלת צירי
מכשיר למדידת קרינה- מד חשמל תלת צירי
מכשיר למדידת קרינה בתדר גבוה