תאימות קרינה אלקטרומגנטית

סקר תאימות קרינה אלקטרומגנטית הינו תהליך של סקר בו נבדקים כל המרכיבים של המערכת אשר יכולה לפלוט קרינה אלקטרומגנטית בשל בעיות תכנון או כשל הגורם לבעיות בתאימות קרינה אלקטרומגנטית.
תכנון אלקטרומגנטי נכון עפ"י קווים מנחים עוזר למתכנן לקבל החלטות נכונות בבניית המערך מבלי שיידרש לעצור ,ולנתח כל החלטה ולחשוש מבעיות בתפעול המערכת בשל חוסר תאימות אלקטרומגנטית בין המערכות השונות.
פעמים רבות אנו נתקלים בקרינה גבוהה בתדרים נמוכים או בתדרים גבוהים, קרינה זו יכולה להוות בעיה ולחשוף את הציבור לעוצמות קרינה מסוכנות.
לא פעם קשה או לא ניתן לאתר את מקורות הקרינה ( לא כמו קרינה גבוהה כתוצאה משטף מגנטי הנובע מחדר שנאים), ואז יתכנן מאוד שהקרינה הגבוהה נובעת כתוצאה מחוסר תאימות קרינה אלקטרומגנטית.
חוסר תאימות קרינה אלקטרומגנטית יכול לנבוע משילוב של מספר מערכות אחת עם השנייה, בעיות תאימות קרינה אלקטרומגנטיות יכולות להיווצר גם בשל חוסר איזון בפאזות של רשת החשמל, או חוסר תאימות קרינה אלקטרומגנטית יכולה להיווצר גם בשל ריבויי נקודות הארקה, איפוסים ושיטות הארקה שונות.
בעיות בתאימות קרינה אלקטרומגנטית בדרך כלל ניתנות לפיתרון בעזרת מהנדס מומחה לתאימות קרינה אלקטרומגנטית, אשר ימצא את מקור הבעיה אשר יוצר את חוסר האזור בתאימות הקרינה האלקטרומגנטית וימליץ על דרכי פיתרון לאיזון הבעיה ולהפחתת הקרינה.
פעמים רבות מהנדס תאימות קרינה אלקטרומגנטית פתר בעיות של קרינה על ידי טיפול במערכת החשמל ללא צורך בביצוע מיגון או השבתת אזורים בעלי קרינה גבוהה.
התהליך הטוב ביותר הינו לבצע תכנון מקדים וחיזוי של בעיות תאימות אלקטרומגנטית שיכולות להיווצר בשל מספר מערכות חשמליות או אלקטרוניות אשר פועלות בסביבה אחת. תאימות אלקטרומגנטית מושרשת אשר נלקחה בחשבון יכולה לסייע לעבודה ללא תקלות לאורך זמן.
פרט חשוב נוסף לקווים המנחים את התכנון הינו בזיהוי פוטנציאל של בעיתיות הביצוע של trade off בתכנון תאימות קרינה אלקטרומגנטית.