מה זה קרינה

שאלות ותשובות בנושא קרינה, בדיקת קרינה, השפעות הקרינה ומה מקורות הקרינה ?

למי כדאי לפנות לצורך בדיקות קרינה?

ניתן למצוא גורמים רבים המבצעים בדיקות קרינה אלקטרומגנטיות. בניהם חברות, ארגונים מקצועיים ובודקים פרטיים.

יש להקפיד לבחור גורם בלתי תלוי אשר פועל במקצועיות וללא ניגוד אינטרסים.

ידוע כי יש חברות במבצעות בדיקות קרינה בחינם או במחירים נמוכים ביותר, אולם חלקם ממומן ע"י חברות הסלולר או גופים אחרים בעלי אינטרס מובהק בתחום. אנו ממליצים לא להתפתות למחיר המופחת ולחקור מי עומד מאחורי ביצוע הבדיקה.

כמו כן ישנם בודקים פרטיים שאינם בעלי הסמכה פורמאלית או שאינם משתמשים בציוד בדיקה מתאים.

אנו ממליצים לבחור בודק קרינה מומחה, על הבודק להיות בעל תעודת הסמכה בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה וכן להשתמש במכשיר מדידה מקצועי ומכויל – בהתאם לפרטי המכשיר המופיעים ברישיון.

יש לשים לב כי ההיתר של המשרד להגנת הסביבה מתחדש אחת לשנה ולכן יש לבחון את ההיתר המוצג ע"י הבודק.


מהם המקורות לקרינה אלקטרומגנטית ?

מקורות טבעיים: הקרינה האלקטרומגנטית החושפת את כדור הארץ לכל ספקטרום התדרים האלקטרומגנטיים נובעת ממקורות קרינה טבעיים: השמש, פעילות אטמוספרית כמו סערות ברקים ופריקה אלקטרוסטטית.

מוקדי שידור: ההתפתחות הטכנולוגית במאה ה- 20 הביאה לשימוש נרחב בתדרי רדיו לצורכי ביטחון, תקשורת, תעשייה, בידור, רפואה, צריכה ביתית ועוד. בקרבת שנאים, מכשור חשמלי, קווי חשמל וכדומה: קיים שדה מגנטי וחשמלי בעל אפקטים שונים ולא קרינה אלקטרומגנטית.


מהן ההשפעות מקרינת רשת החשמל ומקרינת אנטנות סלולאריות?

קרינת הרדיו (RF  ( Radio-Frequency – נחקרת מאז גילוי גלי הרדיו לפני כמאה שנה, ההשפעה היחידה המוכרת כיום היא חימום האזור החשוף. רמות גבוהות של אנרגיה בתדר הרדיו, הנבלעות על-ידי הגוף גורמות להעלאת הטמפרטורה בגוף. ההשפעות התרמיות (חום) ידועות כמזיקות.

קרינה מרשת החשמל (ELF) – מחקרים אפידמיולוגים מצביעים על קשר אפשרי בין מגורים בקרבה לקווי מתח לבין עליה משמעותית בסיכון לתחלואה בסרטן. ובפרט כמות גדולה של מקרי לוקמיה בקרב ילדים באזורים הסמוכים לקווי מתח של רשת ההולכה הארצית לעומת מספר אזורים בהם רשת ההולכה אינה סמוכה. כמו כן נמצא קשר בין חשיפה לשדה מגנטי וסוגי סרטן אצל מבוגרים.


מהם המקורות של קרינה בלתי מייננת?

ההתפתחות הטכנולוגית במאה ה – 20 הביאה לשימוש נרחב ב: תחנות לשידורי טלוויזיה, תחנות לתקשורת לווינים, תחנות לרדיו חובבים, משדרי רדיו, מוקדים לשידור סלולרי, שנאים, מכשור חשמלי, קווי חשמל, תחנות השנאה,לייזרים למטרות רפואיות, במופעי בידור, בציוד משרדי.

כמו כן גם מקורות טבעיים כמו השמש, פעילות אטמוספרית כמו סערות ברקים ופריקה אלקטרוסטטית.


מהו טלפון סלולרי?

טלפון סלולרי הוא טלפון אלחוטי נייד שניתן להפעילו באזורים נרחבים בטכנולוגיה של תקשורת סלולרית. הטלפון הוא מכשיר המשדר וקולט בתדרים של 800 עד כ- 1,800 מגה הרץ. רוב המכשירים משדרים בהספק של 0.6 וואט. קיימות שיטות שידור שונות (אנלוגיות, דיגיטליות וכד'). טלפון אלחוטי-ביתי איננו נכלל בקטגוריה זו, היות והוא משדר בהספקים נמוכים יותר.


כיצד מקטינים את רמת החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית הנפלטת ממכשיר הסלולרי?

ע"י הרחקת האנטנה של המכשיר מראשו של המשתמש, לדוגמא: שליפת האנטנה בזמן השיחה, קיצור משך השיחה , שימוש בדיבורית ברכב, דיבורית אישית.


האם שימוש במכשירים ניידים מסוכן?

טלפון סלולארי פולט רמות נמוכות של אנרגיה בזמן הפעלתו. התקן שנקבע למכשירי הטלפון הסלולארי נועד להגן על בריאות המשתמשים.


כמה חברות סלולאריות פועלות בישראל ?

בישראל פועלות ארבע חברות סלולאריות וחברה נוספת לקשר אלחוטי.


מדוע יש צורך במספר רב של אנטנות  כדי לקיים רשת סלולארית ?

לכל אנטנה (ממסר אלחוטי) יש קיבולת מקסימאליות של שיחות היכולות להתבצע באמצעותה בו זמנית ,ולכן החברות הסלולאריות הפועלות על-פי רישיון משרד התקשורת, מחלקות את המרחב הגיאוגרפי אותו מעוניינים לכסות לתאי שטח.

בכל תא שטח מקימים אנטנה שמספקת שירות לאותם המשתמשים במכשירי הטלפון הסלולריים שנמצאים בקרבתה, במרחק המספיק לקליטה ולשידור. ככל שעולה מספר המשתמשים בטלפונים סלולאריים באזור מסוים, עולה מספר האנטנות הנדרש לאספקת הקליטה והשידור.


היכן נמצאות אנטנות סלולריות?

המשרד לאיכות הסביבה אחראי על בדיקת עמידת תחנות השידור בדרישות. בכל הקשור לרמות הקרינה באתר וכן על הסמכת בודקים מקצועיים למדידת קרינות הרדיו.

במפה האינטראקטיבית של אתר המשרד לאיכות הסביבה ניתן לקבל מידע אודות תאריך ההקמה, הפעלה ובדיקה אחרונה של מוקדים לשידור סלולארי.

כמו כן אפשר לפנות לרשות המקומית שאחראית על מתן היתר הבנייה למתקן, לחברה הסלולארית המפעילה, וליחידה לפניות הציבור.


האם האנטנה היא חוקית?

עליך לבדוק האם ניתן היתר הפעלה למתקן מהמשרד לאיכות הסביבה והאם ניתן היתר בנייה מהרשות המקומית.


האם חברות שונות יכולות לשדר מעמדה אחת?

כן זה אפשרי


האם בודקים את האנטנות בדיקות תקופתיות ועמידה בתקן?

על פי תנאי ההיתר שניתן לחברות הסלולאריות, הן מחויבות בביצוע מדידה חוזרת על פי דרישה מקצועית של הממונה על הקרינה במשרד לאיכות הסביבה. במקרה של שינוי במשדר.חלק מהרשויות המקומיות דורשות מהחברות הסלולאריות לבצע בדיקות תקופתיות.


האם חברה יכולה לשנות את עוצמות השידור או את האנטנה?

עליה לבצע את כל הבדיקות הנדרשות ולפנות לקבלת היתר חדש.


אם ברצוני לבקש לסלק אנטנות שהוקמו באישור המשרד לאיכות הסביבה אל מי עלי לפנות?

עליך לפנות לחברה הסלולארית האחראית וכמו כן לרשות המקומית .


האם אנטנות של תחנות סלולריות יכולות לשבש את פעילותם של מכשירים ביתיים, מחשבים, או קליטה של שידורי טלוויזיה כולל טלוויזיה בכבלים,לוויניים וקרקעיים?

לעתים רחוקות, אולם הפרעות הנגרמות לציוד אלקטרוני אינן מעידות בהכרח על חשיפה מסוכנת לאדם.

רוב המכשירים המצויים כיום בשוק עמידים בפני הפרעות אלקטרומגנטיות. פעילותם של מכשירים שאינם ממוגנים עלולה להשתבש, שכן ציוד אלקטרוני רגיש בדרך כלל יותר מבני אדם לרמות קרינה אלקטרומגנטיות, גם אם הן נמוכות מאד.


מהן רמות SAR?

קצב ספיגת האנרגיה על ידי הרקמה מאפיין את האפקט הביולוגי ומבוטא ביחידות של ואט לק"ג.


מהן תופעות תרמיות?

רמות גבוהות של אנרגיה בתדר הרדיו, שנבלעות על-ידי הגוף גורמות להעלאת הטמפרטורה בגוף. ההשפעות התרמיות (חום) ידועות כמזיקות ועל כן נקבעו הנחיות ICNIRP הלוקחות בחשבון את רמות האנרגיה המרביות המותרות וכן מקדמי בטחון נוספים כדי להגן מפני ההשפעות התרמיות של קרינת הרדיו. המלצות אלו מבוססות על ידע רב שנצבר בתחומים האפידמיולוגיים; רפואיים; ניסויים בבעלי חיים ומחקרים שנעשו ברמת תאי הגוף והרקמות. הנחיות אלה אומצו על ידי המשרד לאיכות הסביבה. נושא ההשפעות הא-תרמיות (שאינן קשורות להעלאת הטמפרטורה בגוף) נחקר מזה עשרות שנים על ידי מדענים רבים ברחבי העולם. עד כה לא אובחן קשר בין השפעות א-תרמיות לתחלואה.


האם ישנה קרינה מאנטנות לקליטת שידורי טלוויזיה?

לא. אנטנות המשמשות לקליטת שידורי טלוויזיה בלבד אינן משדרות קרינה לסביבה.


מהי תחנת ממסר/שידור?

מתקן אלחוטי המיועד לקליטה ולשידור של אותות בתדר רדיו. כל תחנה מכסה תחום גיאוגרפי הנקבע על-פי הנתונים הטכניים של האנטנה (גובה, כיוון הספק וכד').


איך קובעים מהו גובה האנטנה? 

הגובה הוא אחד הגורמים הקובעים את טווח הכיסוי של המשדר. ככל שהאנטנה גבוהה יותר היא מכסה תחום גיאוגרפי רחב יותר.


האם מסוכנת הקרבה לתחנת ממסר/שידור?

המלצות ICNIRP/IRPA קובעות רמות סף (מקסימליות) לקרינה אלקטרומגנטית. על פי מיטב הידע המקצועי העדכני כל עוד אין חריגה מההמלצות לא נשקפת סכנה לציבור. לכן חייבת כל תחנת שידור לעמוד ברמות הנדרשות ולקבל היתר הפעלה מאגף הקרינה במשרד לאיכות הסביבה.


האם לתחנות ממסר/שידור יש סימון מיוחד ?

ת:קיים סימן אזהרה מפני קרינת רדיו הנפלטת ממוקד שידור. סימן זה חייב להימצא במקום בולט לעין על גבי המתקן/האנטנה.


מהו המרחק המינימאלי הנדרש בין אנטנה למקום מגורים ואיך בודקים קרינה?

מרחק זה תלוי בגורמים שונים כמו, הספק השידור, כיוון השידור, גובה האנטנה ונתונים טכניים נוספים על פיהם מחושב המרחק המינימאלי המותר (מרחק סף התקן). לכל אנטנה נקבע מרחק ביטחון. זהו המרחק המינימאלי בין המשדר לבין המקום שממנו ואילך רמת הקרינה עומדת בדרישות והגישה אליו מותרת. בדיקות קרינה מומלץ לבצע רק עם גורם שקיבל הסמכה, ושהינם מקצוענים ובעלי היתר של המשרד להגנת הסביבה לביצוע מדידות תקן בריאותי לקרינה במבני ציבור, מוסדות חינוך, מפעלים, משרדים, בתים פרטיים ודירות. 


מי מממן את העלויות של ביצוע בדיקות קרינה לחברות הסלולאריות?

חשוב לציין שחברתנו לא עובדת עם החברות הסלולאריות ואינה מבצעת בדיקות קרינה עבורם. את בדיקות הקרינה ושכר הבודקים המוסמכים של חברות הסלולאריות מממנות החברות בעצמן. ביצוע הבדיקות והפיקוח הם תנאי שקבע אגף הקרינה במשרד לאיכות הסביבה, לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור.


כיצד נערכים המחקרים בתחום זה?

השימוש בטכנולוגיה הסלולארית חדש, יחסית. המחקרים על השפעות ארוכות טווח של הקרינה האלקטרומגנטית דורשים טווחי זמן ארוכים. המחקרים נערכים עתה וצפויים להימשך גם בשנים הקרובות.

המחקרים נערכים בשלושה מישורים:

מחקרי מעבדה ברקמות/תאים: המחקרים מבוצעים על מנת לגלות את מנגנון הפעולה של הקרינה האלקטרומגנטית בתדרים הרלוונטיים.

אפידמיולוגים: מחקרים המשווים בין אוכלוסיות שונות הנחשפות לרמות של קרינה אלקטרומגנטית. במחקרים אלה נלקחים בחשבון היבטים רבים, בריאותיים, צורות חשיפה, גיל האוכלוסייה, משך החשיפה וגורמים נוספים, במטרה להגדיר את הגורמים המשפיעים על בריאות הציבור.

מחקרים בחיות מעבדה: המחקרים מבוצעים על מנת לבחון אפקטים על אוכלוסייה בעלת תוחלת חיים קצרה מזו של האדם, ברמת האורגניזם השלם, במטרה לגלות, במידת האפשר ובזמן קצר יחסית, תופעות ארוכות טווח.