מדידות קרינה

מדידות קרינה

מדידת קרינה נועדה לגלות את רמות הקרינה האלקטרומגנטית במקום הנמדד. במידה ויש חריגה מרמת הקרינה המומלצת ע"י המשרד להגנת הסביבה,יש למצוא פיתרונות למיגון המקום מפני הקרינה.

ישנן שתי סוגי בדיקות קרינה:
1. בדיקת קרינה אלקטרומגנטית בתחום התדרים של רשת החשמל
2. בדיקת קרינה אלקטרומגנטית בתחום התדרים RADIO FREQUENCY

בדיקת קרינה אלקטרומגנטית של רשת החשמל (בתדר 50 הרץ)

השימוש בחשמל הפך להיות חלק בלתי נפרד מחיי היומיום כבר בשנות ה-70 של המאה הקודמת הועלו שאלות, על ההשלכות הבריאותיות השליליות, של חשיפה לקרינה מרשת החשמל ובשפה מקצועית קרינת ELF. שדות חשמליים ומגנטיים נמצאים בכל מקום בו זורם זרם חשמלי. בדיקות קרינה אלקטרומגנטית מודדות את שטף השדה המגנטי ממקורות חשמל.כגון: קווי מתח גבוה, ארונות חשמל, מכשירי חשמל וכל מקום שבו מוזרם זרם חשמלי.

ארגון הבריאות העולמי (WHO) והארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע, כי מתקני חשמל החושפים את הציבור, לרמה ממוצעת של מעל 2 מיליגאוס בחשיפה רציפה לאורך 24 שעות ביממה, הינם "גורם אפשרי לסרטן" (Possible Carcinogenic). ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע,כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת לבני-אדם, לשדה מגנטי משתנה,בתדר 50 הרץ, הינה 1000 מיליגאוס.

ניתן ללמוד מבדיקות קרינה שבוצעו במהלך השנים, כי החשיפה הממוצעת, במרבית מבתי המגורים, לא עולה על 0.4 מיליגאוס.

בדיקת קרינה מארון חשמל:

ארונות חשמל הם מקור לשדות מגנטים. ארון חשמל בעל עומס גדול, יכול לייצר שדה מגנטי בעוצמה חזקה, למרחק של חצי מטר ויותר. חשוב לבצע בדיקת קרינה בדירה שאחד הקירות שלה גובל עם ארון חשמל מצידו השני.

בדיקת קרינה משנאים:

שנאים, הנמצאים על עמודי חשמל או בחדרי שנאים, בסמוך למבנים ציבוריים ופרטיים או בתוכם, כגון: בתי מגורים, גנים ובתי ספר, נועדו להמיר את המתח הגבוה שמגיע מתחנות החשמל, למתח נמוך שאנו משתמשים במקומות השונים.

בשנאים אלו,זורם זרם גבוה. לכן יוצרים בקרבתם שדה מגנטי גבוה. זו הסיבה ששנאים אלו מקרינים למרחקים גדולים. חשוב לבצע בדיקת קרינה בדירות שבסמוך אליהם נמצאים שנאים.

בדיקת קרינה אלקטרומגנטית בתחום התדריםRADIO FREQUENCY

בדיקת קרינה אלקטרומגנטית, בתחום תדרי ה- RF, היא קרינה שנפלטת משידור של אנטנות רדיו-סלולר, WLAN, מיקרוגל וכדומה.

אנחנו חשופים לקרינה זו לאורך כל היממה.כמו כן, כמות האנטנות סביבנו הולכת וגדלה מיום ליום.

ארגון הבריאות העולמי (WHO), קבע רמת חשיפה מרבית, המותרת לבני-אדם לקרינה, בתחום תדרי הרדיו:

בתחומי התקשורת הסלולארית דור ראשון (Hz900) ערך הסף 400µW/cm².
בתחומי התקשורת הסלולארית דור שני (MHz1800) ערך הסף 900µW/cm².
בתחומי התקשורת הסלולארית דור שלישי (MHz2100) ערך הסף 1000µW/cm².

המשרד להגנת הסביבה אימץ סף זה כ- סף בריאותי. מדובר במקומות בהם שוהים אנשים שהייה לאורך זמן. כמו בתים, גנים, בתי ספר, משרדים וכד'.

המשרד להגנת הסביבה חוקק את חוק הקרינה ב – 2006. חוק זה, מסדיר את ההיתרים הנדרשים כדי להפעיל מקורות קרינה, מי רשאי לבצע בדיקת קרינה, באיזה מד קרינה ניתנת הרשות לבצע בדיקת קרינה ועוד. על מנת לוודא שהחוק ישמר כראוי,החל המשרד להגנת הסביבה להעביר קורסים, במטרה להכשיר ולהסמיך מודדי קרינה ,כדי שידעו להעביר לציבור הרחב את הידע בצורה הנכונה ביותר וכן לענות על שאלות בנושא הקרינה האלקטרומגנטית. בקורס מועברים נושאים רבים. כגון: הסבר נרחב על מקורות הקרינה והסיכונים הקיימים מהם, נוהלי בדיקת קרינה,מד קרינה, קרינה אלקטרומגנטית, קרינה – חשמל, חישובי קרינה, טיפול בהפרעות אלקטרומגנטיות, כתיבת דוחות,מענה לפניות הציבור ועוד.

הקורס פתח בפני מהנדסים, נאמני בטיחות,קציני בטיחות קרינה, אחראי בטיחות קרינה, עובדי יחידות סביבתיות והנדסאים. נישה חדשה להרחבת תחום ההתמחות שלהם. כמו כן, הקורס מאפשר ללומדים בו, לספק פתרון מלא ללקוחות או לפעילות פנים ארגונית.

בדיקות קרינה אלו, נועדו לגלות מהן רמות הקרינה במקום ולמצוא פתרונות למיגון המקום מפני הקרינה אלקטרומגנטית, המסוגלת להוות סיכון עבור בני האדם.

המשרד לאיכות הסביבה פועל על פי עיקרון ה"זהירות המונעת". מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה.

מכשיר מדידת קרינה סלולרית מכוון
מכשיר מדידת קרינה סלולר
מכשיר למדידת קרינה מרשת החשמל
מכשיר למדידת קרינה דיגיטלי  מסלולאר-לבן
מכשיר למדידת קרינה- מד עוצמת שדה מגנטי
מכשיר למדידת קרינה -מד סלולאר תלת צירי
מכשיר למדידת קרינה- מד חשמל תלת צירי
מכשיר למדידת קרינה בתדר גבוה