מכשיר מדידת קרינה מרשת החשמל

מכשיר למדידת קרינה מרשת החשמל

מכשיר למדידת קרינה מרשת החשמל ELF של חברת Aaronia

מכשיר למדידת קרינה מרשת החשמל ELF של חברת Aaronia המכשיר למדידת קרינה למודדי קרינה בעיקר ,בעקבות תחום התדרים הרחב ביותר. בעל אופציית הרחבת זיכרון לביצוע ניטור קרינה לאורך זמן וכן גם אופציה להגברת רגישות ומהירות עיבוד תוצאות המדידה בעל חיישן איזוטרופי אשר מבצע מדידה בשלושה צירים ומציג תוצאה לאחר חישוב ממוצע וקטורי של גבי הצג ביחידות טסלה וגאוס ניתן לראות על הצג יחס תוצאות מדידת קרינה לתקן ה-ICNIRP העולמי ממולץ להשתמש באופציית הרחבת הזיכרון לביצוע ניטור קרינה לאורך זמן סידרה זו מיועדת בעיקר למודד מקצועי אשר מעוניין לקבל תוצאות מדידת קרינה והצגתם בדוחות המדידה . בעל טווח מדידה רחב ביותר בין Hz 1-MHz 30 מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה טלפון לייעוץ או תאום פגישה:03-6444486 כתובת :רח' הירקון 178 תל-אביב