בדיקות חשמל

החברה מבצעת מגוון רחב של בדיקות חשמל: בדיקות טרם אכלוס, לצורך אישור חברת חשמל, בדיקות תקופתיות ובדיקות תרמו גרפיות. אנו מספקים שרותי יעוץ, תכנון ופתרונות לתחומי החשמל במבנים הכוללים: תקשורת, מנ"מ, תאורה, פיקוח על הקמת תשתיות, ייעול לשיפור איכות מערכות החשמל, ליווי צרכני מתח גבוה ומערכות חלוקת חשמל.

דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים

 • קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים על פי חוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פי תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים.
 • קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל ע"י הרשות הארצית לכיבוי והצלה במסגרת רישוי עסקים , ע"י משרד החינוך בהתאם לחוזה הבטיחות של המשרד, ע"י חברות הביטוח כתנאי לביטוח.

דרישות לביצוע בדיקות חשמל על פי חוק

בדיקת חשמל לפני הפעלה ראשונה של מיתקן במידה וחיבור החשמל הוא עקיף

עמידה בבדיקה זו הינה תנאי הכרחי לחיבור המתקן לחשמל. בדיקה זו נועדה לבדוק את התאמתו של המתקן לנדרש בחוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פי תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים.

בדיקת חשמל לאחר "שינוי יסודי" במיתקן

"שינוי יסודי" במיתקן (לוחות משנה): החלפת לוח חשמל או הגדלת מפסק ראשי ו/או שינוי שיטת הגנה בפני חישמול ו/או שינוי חתך מולכים ומבטחים על מעגלי יציאה, שינוי ייעוד המתקן וכו'. במקרה ומדובר בלוח ראשי יש צורך בבדיקה של חח"י

דרישות לביצוע בדיקות חשמל תקופתיות

 • בהתאם לדרישות הרשות הארצית לכיבוי והצלה לצורך רישום עסקים
 • בהתאם לדרישות הביטוח

על פי התקנות:

 • הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול- במקרה שלא קיימת במיתקן הארקת יסוד או במקרה סכנה של איכול מוגבר של אלקטרודת הארקה, שילוט נקודות יציאה בחירום, אחת לחמש שנים.
 • מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות- אחת לשנה לפחות.
 • התקנת גנרטורים למתך נמוך (באישור חח"י)- אחת לחמש שנים לפחות.
 • התקנות מערכות אל-פסק סטטיות- אחת לחמש שנים לפחות.
 • מתקני חשמל בבריכה- אחת לשש שנים לפחות.

סוגי בדיקות חשמל

 1. בדיקה חזותית- בדיקה ויזואלית של שלמות מתקן החשמל, תשתית החשמל לצרכנים.
 2. בדיקת איכות הארקה- ערך וטיב התנגדות לולאת התקלה (רמת הארקה) הנדרשת נקבעת על פי גודל חיבור החשמל למתקן הנבדק,מטרת הבדיקה לוודא שאיכות הארקה הקיימת אכן טובה מספיק, ותשמש כמגן עבור המשתמש במקרה הצורך. הבדיקה מתבצעת על ידי חשמלאי בודק בעזרת מכשיר "לופ- טסטר LP".
 3. בדיקת רציפות הארקה- בבדיקה זו בודקים את התנגדות המוליכים בין פס הארקות בלוח המזין לנקודה הרחוקה בשקע, צרכן או מערכת הגנה. בדיקה זו חובתה להתבצע עם מכשיר ייעודי, מד רציפות.
 4. בדיקת הבידוד- בדיקת רמת הבידוד המוליכים במיתקן ורמת הבידוד של הציוד החשמלי המותקן והמחובר לרשת החשמל בזמן הבדיקה. בדיקה זו מתבצעת בעזרת מכשיר בשיטת גשר וויסטון למדידת בידוד.
 5. בדיקת עומס- מדידת הזרם הנצרך בפועל במיתקן החשמל ואיזון הפאזות.
 6. בדיקת לוחות החשמל- בדיקת תקינות לוח החשמל והתאמתו לזרם העובר דרכו, ניקוי וחיזוק ברגים. בדיקה הרלוונטית בעיקר ללוחות חשמל.
 7. בדיקה תרמית- בדיקה של טמפרטורת הציוד בלוחות חשמל.  טמפרטורה גבוהה מידי היא אינדיקציה לליקוי בציוד או בחיבורי החשמל. בדיקה זו מתבצעת באמצעות אקדח לייזר בלוחות מעל  ( חשוב להבדיל שבדיקה זו אינה מחליפה את בדיקה תרמו גרפית).
 8. בדיקה תרמו גרפית- או סריקה תרמו גרפית, המבוצעת באמצעות מצלמה רגישה לקרינה אינפרה אדומה, המאפשרת גילוי נקודות התחממות במערכת החשמל המצביעות על ליקויים. רוב חברות ביטוח מחייבים/ממליצים לבצע בדיקה זו כמו כן כיבוי אש.
 9. בדיקת מקדם ההספק ( )- ע"י חברת החשמל בחשבונות החשמל המופעים במידה ויש הפרשי צריכה בין הראקטיבי לאקטיבי.

נותנים שירותי בדיקות חשמל תקופתיות/לפני הפעלה ראשונית

 1. בדיקות חשמל לבניין ציבורי רב קומות, בנייני משרדים. לפני חיבור חח"י
 2. בדיקת חשמל לבתי ספר, גני ילדים.
 3. בדיקות חשמל תאורת רחובות, שלטי חוצות.
 4. בדיקות חשמל לאתרים רפואיים כגון: בתי חולים, מרפאות.
 5. בדיקות חשמל לאתרים חקלאיים כגון: רפתות, לולים.
 6. בדיקת חשמל למתקנים ציבוריים כגון: קניונים, מסעדות.
 7. בדיקות תקינות לוחות חשמל לפי דרישות כיבוי אש תקן NFPA20.

בדיקות מתקני מתח גבוה. ע"י מהנדס עם רישיון מתאים למתח גבוה.

מכשיר מדידת קרינה סלולרית מכוון
מכשיר מדידת קרינה סלולר
מכשיר למדידת קרינה מרשת החשמל
מכשיר למדידת קרינה דיגיטלי מסלולאר-לבן
מכשיר למדידת קרינה- מד עוצמת שדה מגנטי
מכשיר למדידת קרינה -מד סלולאר תלת צירי
מכשיר למדידת קרינה- מד חשמל תלת צירי
מכשיר למדידת קרינה בתדר גבוה