קורס שמאי מקרקעין

קורס לשמאי מקרקעין
כנס בנושא השפעת הקרינה האלקטרומגנטית על הערכת שווי הנכס, בשמאות
הכנס יתקיים ביום חמישי בתאריך 3 מרץ 2016,
בין השעות 9:00-15:30 בכפר המכביה (רח' פרץ ברנשטיין 7 רמת-גן) ,

מפגעי איכות הסביבה ובראשן קרינה אלקטרומגנטית, משפיעים על שווי הנכס.
חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ממקורות חשמל ומאנטנות סלולריות, מגדילה את הסיכון לחלות בתחלואים שונים ואף בסרטן.
חוק הקרינה הבלתי מייננת נועד להגן על הציבור בישראל ועל הסביבה מפני השפעות החשיפה לקרינה בלתי מייננת והוא כולל מגבלות של רמת החשיפה המותרת לקרינה אלקטרומגנטית.
מעבר לכך, ישנה גם השפעה הפסיכולוגית של הרוכשים, כאשר קיים איום פוטנציאלי באזור הדירה או המשרד המוצעים למכירה. למשל: שנאי של חברת חשמל, כבלי מתח גבוה, אנטנות סלולריות וכו' עלולים לגרום לקונה לוותר על העסקה מחשש לקרינה.

הדרכה מקצועית

חברת לייף סייבר, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מבצעת הדרכה מקצועית לשמאי מקרקעין, במטרה להכשירם לנושא מפגעי הסביבה והערכת המפגע על שווי הנכס.
ההדרכה כוללת יום עיון מאורגן הכולל הסבר עיוני ומעשי ובכלל זה: הסברים, דוגמאות, ונסיון מעשי עם מכשיר מדידת קרינה.
מטרת ההדרכה להכשיר את השמאי לאתר מקורות קרינה בסביבת הנכס ובמיקרה הצורך לערוך בדיקה ראשונית על מנת לבחון אם אכן המפגע גורר גמות קרינה חריגות הדורשות טיפול.

הכשרת שמאי המקרקעין כנאמני בטיחות קרינה, מעלה את רמתם המקצועית של שמאים ומאפשרת להם לתת הערכה נכונה יותר הכוללת גם את השפעות הקרינה האלקטרומגנטית על שווי הנכס.
קורס לשמעי מקרקעין

בדיקת קרינה מארונות חשמל
radiation-test7
לוגו בדיקת קרינה לייף סייבר
בדיקת קרינה מרשת החשמל לייף סייבר
בדיקת קרינה אלקטרומגנטית