קורס קרינה

קורס קרינה מועבר בשיתוף ובהנחיית המשרד לאיכות הסביבה. הקורס מרוכז ומועבר ע"י לייף סייבר ומשתתפים בו מיטב המרצים בתחום הקרינה הבלתי מייננת, כדוגמה ד"ר סטליאן גלברג ראש אגף קרינה במשרד להגנת הסביבה,

התכנים המועברים בקורס מכילים את כל החומר התיאורטי הנדרש לשם הבנת תחום הקרינה הבלתי מייננת מרשת החשמל והסלולר.

ההרצאות מועברות בצורת מצגות ולסטודנטים מחולקת חוברת בה ניתן למצוא העתקים של הרצאות אלו וכן חומרי הסבר נוספים כולל נוסחאות והנחיות של המשרד להגנת הסביבה.
במהלך הקורס הסטודנטים מבצעים בדיקות קרינה בשטח כולל כתיבת דוחות וניתוח תוצאות של מדידות הקרינה.

קורס הקרינה מוכר כ-7ימי השתלמות לממוני בטיחות על ידי משרד העבודה, הוא מוכר גם כגמול השתלמות של 56 שעות.
הקורס מכין ומכשיר את הסטודנטים למבחני ההסמכה של המשרד להגנת הסביבה לשם קבלת היתר של בודק מודד קרינה מוסמך.
קורס מתקיים אחת לרבעון ונימשך 7 מפגשים שבועיים.
הקורס מומלץ לכל מי שרוצה להעמיק בתחום הקרינה הבלתי מייננת, נאמני בטיחות, נאמני איכות סביבה, אחראי בטיחות, מהנדסי חשמל , מתכנני חשמל, מהנדסי סלולר, עובדי רשויות, מורים ועוד.

*** ניתן להתאים מועדים ותכנים של קורסי קרינה לציבור ייעודי המונה כ-15 סטודנטים ומעלה.