מדיניות

מדיניות חברת לייףסייבר בדיקת קרינה.

הנהלת חברת לייף סייבר בדיקת קרינה בע"מ מעצימה מדיניות ובמסגרתה החליטה לשפר את איכות העבודה ולהטמיע את העבודה על פי דרישות התקן הבינלאומי לניהול איכות והגנת סביבה 14001:2004 ISO , 9001:2008 ISO
החברה תטמיע את ניהול האיכות , הגנת הסביבה והשיפור המתמיד בתחומים אלו בכל תחומי פעילותה בארץ.
להלן הכללים אשר חברתנו מחויבת לעמוד בהם:
מידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם של העובדים וקבלני המשנה, שמירת החוקים והתקנות של הגנת הסביבה והחוקים הישימים להם.
– עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם של העובדים וקבלני המשנה, שמירת החוקים והתקנות של הגנת הסביבה והחוקים הישימים להם.
– ביצוע בדיקות בצורה אופטימלית ואמינה תוך כדי מתן שרות יעיל ואיכותי.
– אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים להגנה על הסביבה, וזאת על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים
למשאבי הטבע,הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים.
– ניהול מערכת איכות משולבת עפ"י דרישות ת"י ISO 9001:2008, ISO14001:2004, .
– ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית, שאיפה למצוינות ושיפור מתמיד.
– תיאום מלא לדרישות לקוח לפי מפרט מכירה ולשביעות רצונו בקבלת המוצר הסופי.
– בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים המפותחים בחברה.
– הובלת סקרי הנהלה וקביעת יעדים שנתיים לשיפור מערכת האיכות המשולבת, התאמתה ויעילותה.
– הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת המשאב האנושי.
– שיפור מתמיד בכלל מערכות החברה ובפיתוח המוצרים.
– לפעול בשיתוף עם לקוחות וספקים של החברה כדי לעזור להם לשפר את ההשפעה של פעילותם העסקית על הסביבה
במיוחד בנקודות הממשק עם פעילות החברה.
– לפתח שרותים ותהליכים שיאפשרו הקטנה של צריכת משאבים מתכלים וחומרי גלם בעלי השפעה על הסביבה
ולשאוף לביטול השפעות מסוכנות על הסביבה כתוצאה מפעילות החברה.
– לפעול להגברה של המודעות לצורך בהגנה ובשיפור הסביבה.
– לפעול עם הקהילה להגנה ולשיפור הסביבה ולפעול למען בטיחות העובדים