LIFE-SAVER.CO.IL

לייף סייבר 03-644-4486

לייף סייבר בדיקת קרינה – חברה מובילה בנושא בדיקות קרינה כגון אלקטרומגנטית, חשמלית, סלולרית מאנטנות וממקורות מתח חשמל שונים.

חברת "לייף סייבר בדיקת קרינה" נוסדה על מנת להעניק לציבור הרחב מגוון שירותי בדיקת קרינה  בצורה שאתם, אזרחי ישראל, עוד לא ראיתם! אנו מבטיחים אמינות, לומר אמת ורק אמת, למסור אינפורמציה מדויקת על בסיס נתונים מקצועיים ורק לאחר שיקולים הנדסיים וטכנו-כלכליים המתאימים לנסיבות המקרים.

אנחנו מסוגלים לתת מענה ללקוחותינו בתכנון נכון של מערכות הספק, בראייה נכונה על אספקטים תכנוניים שונים, במציאת פתרונות ראליים ובצורה אופטימלית מבחינה טכנו-כלכלית, בניתוח מצבים שונים ובביצוע עבודות איכותיות ומלאות אחריות.

בשורות חברתנו עובדים מומחים מוכרים בארץ, בעלי מוניטין לאומי ובינלאומי, מקצוענים עם הרבה ניסיון ועם זווית ראייה נכונה. מעל כל צל של ספק, כל מומחי החברה בעלי הרישיונות וההיתרים הממשלתיים הדרושים על פי חוק החשמל חוק הקרינה הבלתי מייננת.

שרות בדיקות קרינה כולל אבחון ויעוץ מקצועי שאנו מציעים לכם:
• בדיקת קרינה ומדידות של פרמטרים חשמליים שונים.
• בדיקות קרינה כולל מדידות עוצמת השטף המגנטי הנוצר על ידי מקורות קרינה בלתי מייננת לרבות ביצוע מדידות רצופות לפרק זמן של שבוע או יותר לשם ניתוח מצבים קיימים; השירות כולל מסירת פרוטוקול המדידה ומסמך מלווה שיכלול פתרונות, המלצות וכדומה.
• יועץ בתחום החשמל וקרינה אלקטרומגנטית.
• תכנון מתקני חשמל בצורה הנכונה.
• פיקוח במהלך ביצוע מתקני חשמל.
• זיהוי תוואי כבלים תת קרקעיים.
• ביצוע מיגון בפני שדות מגנטיים גבוהים.
• שיווק ציוד למכשירי מדידה קרינה.
• כיול מכשירי מדידת קרינה.
• קורסים בנושאים כגון בטיחות בקרינה בלתי מייננת, יישום חוק החשמל וחוק הקרינה הבלתי מייננת ותקנותיו.
• בדיקות סביבתיות: בדיקת רעש, בדיקת גז ראדון ובדיקת זיהום אוויר.
• חיזוי קרינה לפני הקמת מקורות חשמל: שנאים, קווי מתח גבוה, ארונות חשמל וכדומה.
• חיזוי קרינה לצורך הערכת סיכונים לפני הקמת אנטנה סלולרית
life saver radiation testing

צרו עימנו קשר

לייעוץ מקצועי חינם והתאמת הפתרון המתאים לעסק שלכם,
צרו קשר עוד היום :

03-644-4486 לייף סייבר בדיקת קרינה.