בדיקת קרינה מקווי מתח

בדיקת קרינה מקווי מתח

חברת “לייף סייבר” מתמחה בבדיקת קרינה הנפלטת מקווי מתח וממקורות נוספים מרשת החשמל. הציבור הישראלי נחשף לקרינה ממגוון מקורות בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית והשיפור ברמת החיים הגורם לשימוש הולך וגדל במכשירי חשמל, בטלפונים סלולריים ועוד. חברת החשמל מספקת מתח גבוה שיש להמירו למתח נמוך באמצעות שנאים אך בגלל צפיפות האוכלוסין ממוקמים עמודי קווי מתח גבוה בסמוך לאזורי המגורים. הציבור נחשף לקרינה האלקטרומגנטית, לעיתים ללא ידיעתו, ויש חשש כי בבתי המגורים הנמצאים בסמוך לקווי המתח הגבוה נחשפים הדיירים לקרינה גבוהה וחריגה.

בדיקת קרינה סלולרית ראשי
בדיקת קרינה של ארון חשמל
בדיקת קרינה מעמודי חשמל שמים
logos
בדיקת קרינה אחורי