דוגמאות של דוחות ופרויקטים למדידות קרינה אלקטרומגנטית

מצ"ב דוגמאות דוחות ופרויקטים של מדידות קרינה אלקטרומגנטית מאנטנות סלולאר ודוחות של בדיקות קרינה מרשת חשמל ועוצמת שדה מגנטי מקווי מתח.
על מנת לצפות בדו"ח מדידת קרינה, הקש על שורת הדו"ח המבוקש.

1. פרויקט שבצענו במועצת מיתר.