חריגה בממצאי בדיקת קרינה

10/10/2013כתבה:ohadmin

שלח לחבר
הורים של תלמידים בבית ספר רמון טוענים שלפני שנה התבצעה בדיקת קרינה בבית ספר רמון ותוצאות מדידת הקרינה היו חריגות של 45 מיליגאוס, ואף אחד לי טרח לדווח על כך להורים